Máy khoan dùng pin Lithium 12V TOTAL TDLI1221

799.000